Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet 1 osoba - Poziom I - 18-20.06.2018
już niedostępne 4 500,00 zł -
  Bilet 1 osoba - Poziom I - 5-7.09.2018
4 Września 2018 4 800,00 zł
  Bilet 1 osoba - Poziom I - 10-12.10.2018
9 Października 2018 4 800,00 zł
  Bilet 1 osoba - Poziom II - 7-9.11.2018
6 Listopada 2018 4 800,00 zł
  Bilet 1 osoba - Poziom III - 5-7.12.2018
4 Grudnia 2018 4 800,00 zł
  Bilet 1 osoba - Poziom II - 3-5.10.2018
2 Października 2018 4 800,00 zł
  Bilet 1 osoba - Poziom III - 2-4.07.2018
już niedostępne 4 500,00 zł -
  Bilet 1 osoba - Poziom III - 6-8.08.2018
już niedostępne 4 500,00 zł -
  Bilet 1 osoba - Poziom III - 24-26.10.2018
23 Października 2018 4 800,00 zł


Szkolenie

Problematyka okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia w stomatologii w ujęciu interdyscyplinarnym.


Częstochowa

Poziom I:  7-9 maj 2018 r. 

    18-20 czerwiec 2018 r. 

    5-7 wrzesień 2018 r.

10-12 październik 2018 r.

 Poziom II: 11-13 czerwiec 2018 r.

  9-11 lipiec 2018 r. 

   2-4 październik 2018 r.

7-9 listopad 2018 r.

Poziom III: 2-4 lipiec 2018 r. 

     6-8 sierpień 2018 r. 

   24-26 październik 2018 r.

5-7 grudzień 2018.


Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy, chcących zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.


Obecnie brakuje jednolitego i spójnego systemu pozwalającego na interdyscyplinarne podejście do pacjenta wykorzystujące drzewa decyzyjne pozwalające na spójną wymianę informacji pomiędzy specjalistami w obrębie stomatologii. Celem szkolenia jest więc stworzenie jednolitego systemu planowania leczenia interdyscyplinarnego w ze szczególnym uwzględnieniem okluzji w oparciu o filozofię Spear Education.


PROWADZĄCY:
lek. Dent. Błażej Szczerbaniewicz

KORZYŚCI UKOŃCZENIA CYKLU:

 • umiejętność rozpoznawania i leczenia zaburzeń estetyki białej w planowaniu leczenia interdyscyplinarnego w stomatologii
 • umiejętność rozpoznawania i leczenia zaburzeń estetyki różowej w planowaniu leczenia interdyscyplinarnego w stomatologii
 • umiejętność rozpoznawania roli zębów i ich odpowiedniej zmiany w tworzeniu okluzji funkcjonalnej i planowaniu leczenia interdyscyplinarnego w stomatologii
 • określenie roli ssż w tworzeniu okluzji funkcjonalnej i planowaniu leczenia interdyscyplinarnego w stomatologii
 • znajomości sposobów odtwarzania zniszczonego uzębienia a planowania leczenia interdyscyplinarnego w stomatologii
 • oceny bruksizmu i zaburzenia oddychania jako przykładu współpracy zespołu pulmunolog-gastrolog -stomatolog
 • oceny wad zgryzu jako przykładu współpracy zespołu ortodonta-chirurg szczękowo-twarzowy- periodontolog - stomatolog ogólny- protetyk
 • samodzielnej analizy pacjentów pod kątem estetycznym
 • nauki fotografowania i przenoszenia zdjęć do programu komputerowego pod kątem ich prezentacji pacjentowi
 • samodzielnej analizy pacjentów pod kątem funkcjonalnym
 • samodzielnego montowania modeli diagnostycznych w artykulatorze pod kątem znajdowania i potwierdzania informacji zdobytych podczas badania klinicznego pacjentów.
 • samodzielnego planowania na modelach diagnostycznych kształtu i zasięgu nowych prac protetycznych uzupełniających istniejące braki w narządzie żucia.

Kurs praktyczny Okluzja: I poziom - podstawowy 

TERMIN:  28.02-2.03.2018 / 19-21.03.2018  Częstochowa

Dla osób przeznaczony rozpoczynających swoją przygodę z okluzją

Cele:

 • umiejętność analizy zwarcia u pacjentów bez powikłań ze strony narządu żucia (mięśnie, stawy , OUN),
 • znajomość podstawowych pojęć z gnatofizjologii: maksymalne zaguzkowanie, relacja centralna, poślizg centryczny i ekscentryczny, przeszkody zwarciowe, jak to praktycznie znaleźć u pacjenta
 • stabilizacja ortopedyczna na poziomie stawu skroniowo-żuchwowego i zębów, wzajemne zależności, metodyka badania
 • zaprojektowanie pracy uzupełniającej braki zębowe przy istniejącej stabilizacji ortopedycznej, jaki model okluzji a jakie prowadzenie przednie i kłykciowe,
 • praca z łukiem twarzowym i artykulatorem na przykładzie analizatora zębowo-twarzowego Koisa i artykulatora firmy Panadent;
 • rodzaje błędów popełnianych podczas rejestracji zwarcia i płaszczyzny okluzyjno-estetycznej
 • wymiar pionowy zwarcia - co nam daje, jak pomaga, kiedy zmieniać a kiedy zostawić
 • jak uniknąć błędów popełnianych podczas opracowywania rejestratów zwarciowych
 • ( gabinet, laboratorium) rodzaje mas do rejestracji zwarcia
 • jak bezpiecznie przenieść wszystkie wiadomości z analizy zwarcia do laboratorium
 • analiza dalszych losów pracy w laboratorium: ocena wycisków, modeli roboczych i prawidłowego zarejestrowania zwarcia w artykulatorze
 • przenoszenie informacji do artykulatora przez technika, co lekarz ma obowiązek dostarczyć laboratorium a co laboratorium ma obowiązek odtworzyć
 • korekta zwarcia i istniejących przeszkód zwarciowych na modelach w artykulatorze i przenoszenie informacji do gabinetu na szablonach
 • korekta zwarcia u pacjenta przed pobraniem wycisków pod modele robocze (ostateczne)

I dzień - Problematyka zwarcia: pojęcia podstawowe - jak stosować w codziennej praktyce

 •  Kurs wyłącznie praktyczny. Zajęcia z pacjentami. 
 • Ponadto pokaz zebrania wywiadu i badania klinicznego wg karty leczenia interdyscyplinarnego wg Koisa, 
 • praktyczny pokaz analizy zwarcia, 
 • jak wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą wcześniej wiedzę, 
 • pokaz pracy z analizatorem zębowo-twarzowym wg Koisa.

II dzień - Problematyka zwarcia: komunikacja z laboratorium

 • Kurs rozpoczyna się o 09.00. 
 • Kontynuacja zajęć praktycznych z pacjentami. 
 • Ponadto pokaz praktyczny: opracowanie rejestratów zwarciowych przy pacjencie, 
 • pokaz przeniesienia informacji do laboratorium; 
 • opcja: wykonanie korekty zwarcia na modelach diagnostycznych

III dzień - Jak to zastosować w praktyce. Praca z pacjentami.

 • Zajęcia praktyczne z pacjentami. Podział na grupy 3-4 osobowe.
 • Samodzielna analiza zwarcia na pacjentach, 
 • samodzielne znajdowanie przedwczesnych kontaktów zwarciowych, 
 • sposoby sprawdzania stabilizacjiortopedycznej na poziomie ssż i zębów, 
 • samodzielne pobieranie zwarcia i opracowywanie rejestratów zwarciowych w gabinecie, 
 • opcja: analiza elektroniczna kinematyki ruchów żuchwy jako alternatywa do indywidualnego nastawienia parametrów ruchu na przykładzie systemu Zebris JMA.
 •  Wspólna analiza przypadków i omówienie błędów podczas zaprojektowanie planu leczenia


Kurs praktyczny Okluzja: II poziom - średniozaawansowany 

TERMIN: 4-6.04.2018 r. /  9-11.04.2018 r.Częstochowa

Dla osób kontynuujących swoją przygodę ze zwarciem

Cele:

 • umiejętność analizy zwarcia u pacjentów z powikłaniami ze strony narządu żucia (mięśnie, stawy , OUN), na co zwrócić uwagę i jak
 • najczęściej spotykane przyczyny braku stabilizacji ortopedycznej (patologiczna ruchomość zębów, nieprawidłowa biomechanika ssż, zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w ssż, przykurcze patologiczne mięśni pozycjonujących ssż, parafunkcje- bruksizm)
 • brak stabilizacji ortopedycznej na poziomie stawu skroniowo-żuchwowego i zębów, wzajemne zależności, metodyka badania
 • błędy jatrogenne prowadzące do utraty stabilizacji ortopedycznej- na przykładzie wcześniej przeprowadzonego leczenia protetycznego, ortodontycznego
 • jak rozpoznać i leczyć czynniki odpowiedzialne za powstanie "ograniczonego wzorca przywodzenia żuchwy ("ograniczona koperta funkcjonalna")
 • zaprojektowanie pracy uzupełniającej braki zębowe przy braku istniejącej stabilizacji ortopedycznej, jaki model okluzji a jakie prowadzenie przednie i kłykciowe,
 • rodzaje błędów popełnianych podczas rejestracji zwarcia i płaszczyzny okluzyjno-estetycznej
 • wymiar pionowy zwarcia - co nam daje, jak pomaga, kiedy zmieniać a kiedy zostawić
 • wax-up, szyny stabilizacyjne, mock-up jako wstęp do przywrócenia stabilizacji ortopedycznej na poziomie ssż i zębów oraz prawidłowego modelu zwarcia

I dzień - Brak stabilizacji ortopedycznej - jak stosować w codziennej praktyce stomatologicznej.

 • Kurs wyłącznie praktyczny. 
 • Zajęcia z pacjentami. 
 • Ponadto wywiad i badanie kliniczne w oparciu o kartę analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders 
 • Praktyczny pokaz analizy braku stabilizacji ortopedycznej na poziomie zębów i ssż, 
 • Omówienie sposobów przywrócenia stabilizacji ortopedycznej u tych pacjentów, (leczenie szynami ortopedycznymi)
 •  Dyskusja: pytania i odpowiedzi. Podsumowanie 1-go dnia.

II dzień - Błędy jatrogenne prowadzące do utraty stabilizacji ortopedycznej. Rola laboratorium w przywracaniu stabilizacji ortopedycznej.

 • Kontynuacja zajęć praktycznych z pacjentami. 
 • Ponadto pokaz praktyczny: szyna stabilizacyjna krok po kroku od pobrania wycisku do oddania w gabinecie stomatologicznym. 
 • Szczególny nacisk zostanie położony na unikanie najczęściej występujących błędów w trakcie wykonawstwa laboratoryjnego szyny i dopasowywania szyny w jamie ustnej pacjenta.

III dzień - Jak to zastosować w praktyce. Praca z pacjentami.

 • Zajęcia praktyczne z pacjentami. 
 • Podział na grupy 3-4 osobowe.
 • Samodzielne zebranie wywiadu i przeprowadzenie badania klinicznego w oparciu o kartę analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders
 • Praca z szynami stabilizującymi- samodzielna korekta zwarcia na szynach u pacjentów.
 • Samodzielna analiza zwarcia u pacjentów pod kątem braku stabilizacji ortopedycznej, badanie z wykorzystaniem Periotestu, T. Scan III.
 •  Wspólna analiza przypadków i omówienie błędów podczas przeprowadzanych zajęć praktycznych.
 •  Zakończenie kursu. Rozdanie dyplomów.

Kurs praktyczny Okluzja: III poziom - zaawansowany 

TERMIN: 14-16.05.2018 r. Częstochowa

Dla osób chcących zajmować się diagnozowaniem i leczeniem patologicznego starcia zębów na skutek bruksizmu.

Cele:

 • zdefiniowanie problemu bruksizmu: definicja, podział, przyczyny, kierunku diagnozowania i sposoby leczenia
 • diagnostyka i leczenie patologicznego starcie zębów wywołanego bruksizmem i czynnikami chemicznymi,
 • określenie roli struktur narządu żucia (mięśnie, ssż) w procesie adaptacji u pacjentów z bruksizmem
 • projektowanie prac protetycznych i modelu okluzji u pacjentów z patologicznie startym uzębieniem zarówno na zębach własnych jak i u pacjentów z odbudowami protetycznymi wspartymi na implantach
 • określenie roli materiałów odpowiednich do odtworzenia patologicznie startego uzębienia,
 • omówienie odmienności występowania patologicznie startego uzębienia oraz bruksizmu u dzieci
 • omówienie roli wymiaru pionowego zwarcia oraz związanej z nim utraty miejsca pod przyszłe uzupełnienia odtwórcze
 • schemat postępowania u pacjentów przygotowanych do kompleksowej przebudowy zwarcia

I dzień - Patologiczne starcie zębów na skutek bruksizmu: definicja, podział w ujęciu klinicznym. Wpływ na różne struktury narządu żucia.

 • Kurs wyłącznie praktyczny. 
 • Zajęcia z pacjentami. 
 • Pokaz praktyczny: wywiad i badanie kliniczne pacjenta z bruksizmem; 
 • wspólna analiza przypadków klinicznych (również przygotowanych przez kursantów) 
 • Dyskusja: pytania i odpowiedzi. Podsumowanie pierwszego dnia.

II dzień - Problem bruksizmu w różnych aspektach klinicznych.

 • Kontynuacja zajęć praktycznych z pacjentami. 
 • Ponadto pokaz praktyczny: wykonanie przez wykładowcę odbudowy kompozytowej ( mock-up) u pacjenta z uwzględnieniem aspektów estetycznych i czynnościowych celem odtworzenia patologicznie startego uzębienia (przebudowa zwarcia/przywrócenie stabilizacji ortopedycznej)

III dzień - Jak to zastosować w praktyce. Praca z pacjentami.

 • Zajęcia praktyczne z pacjentami. 
 • Podział na grupy 3-4 osobowe.
 • Samodzielne zebranie wywiadu i przeprowadzenie badania klinicznego w oparciu o kartę analizy dysfunkcji zwarcia i ssż wg European Academy of Craniomandibular Disorders, analiza szyn typu Bruxchecker,
 • Praca z szynami stabilizującymi- samodzielna korekta zwarcia na szynach u pacjentów z bruksizmem
 • Samodzielna analiza zwarcia u pacjentów pod kątem znalezienia czynników odpowiedzialnych za patologiczne starcie zębów czy aktywnego procesu patologicznego prowadzącego do trwałej utraty stabilizacji ortopedycznefj, badanie z wykorzystaniem Periotestu, T_Scan III. Znalezienie sposobów zahamowania tego procesu i przywrócenia stabilizacji ortopedycznej oraz zabezpieczenia na przyszłość.
 • Wspólna analiza przypadków i omówienie błędów podczas przeprowadzanych zajęć praktycznych. Zakończenie kursu.

PO SZKOLENIU:

 • Konsultacje mailowe z prowadzącym - 2 tygodnie po szkoleniu
 • Zapisy do zamkniętej grupy na facebooku

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie
 • Skrypt szkoleniowy

Kadra dydaktyczna:

Błażej Szczerbaniewicz

 • lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska. Od 2014 roku na wniosek Prof. Jana Dobrogowskiego założył Sekcję Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu której głównym celem jest integracja środowiska stomatologicznego i lekarskiego w dziedzinie zaburzeń czynnościowych narządu żucia w tym szczególnie bólu jamy ustnej i twarzy, bruksizmu, okluzji oraz schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Na rynku szkoleniowym działa od 1999 roku najpierw jako asystent w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu następnie jako wykładowca stworzonego przez siebie autorskiego programu szkolenia podyplomowego z okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia.
Historia prowadzącego
 • 1995 - 1996 - Staż podyplomowy w Prywatnej Klinice Implantologicznej w Ustroniu Zdrój
 • 1996 - 2001 - Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Asystent
 • 1998 - udział w 2-miesięcznym międzynarodowym kursie Continuing Education Advanced Program in The Diagnosis and Management of Orofacial Pain- A Course for International Scholars, UMDNJ, Newark, USA - specjalizacja I stopnia z stomatologii ogólnej
 • 2002 - Zorganizowanie z Wydawnictwem Kwintesencja Międzynarodowej Konferencji Ból w stomatologii w Warszawie
 • 2006 - 2016 - Aktywny udział (wykłady i warsztaty praktyczne na temat schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego i zwarcia) w ogólnopolskich zjazdach organizowanych przez Wydawnictwo Kwintesencja i Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia
 • 2009 - 2010 Vice - Prezydent European Academy of Craniomandibular Disorders
 • 2013 - Prezydent European Academy of Craniomandibular Disorders
 • 2014 -do dzisiaj- Przewodniczący Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania BóluInformacje organizacyjne:


CENA 1 SZKOLENIA: 4500 zł brutto / osoba

 • Poziom I - 7-9.05.2018 r. / 18-20.06.2018 r. / 5-7.09.2018 r. / 10-12.10.2018 r.
 • Poziom II - 11-13.06.2018 r. / 9-11.07.2018 r. / 3-5.10.2018 r. / 7-9.11.2018 r.
 • Poziom III - 2-4.07.2018 r. / 6-8.08.2018 r. / 24-26.10.2018 r. / 5-7.12.2018 r.

MIEJSCE: Przychodnia stomatologiczna KODENT, Wręczycka 44/46, 42-200 Częstochowa

GODZ.: 10-18

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ:

ABY ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE NALEŻY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE NA ADRES MAILOWY: biuro@dentalway.pl 

Po wysłaniu maila otrzymasz maila z formularzem zgłoszeniowym do wypełnienia

tel. kontaktowy: 733 203 682

Minimalna liczba uczestników, gwarantująca przeprowadzenie szkolenia : 5osób

Kupno biletu oznacza zaakceptowanie regulaminu dostępnego pod linkiem:http://dentalway.pl/regulamin-swiadczenia-uslug/

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Częstochowie wydarzenia Częstochowa